Essentia

 

TERUGBETALING

Er is vandaag geen wettelijk kader voor de terugbetaling van prestaties psychotherapie. Het R.I.Z.I.V. stelde hiervoor nog geen nomenclatuur op. Dit wacht reeds meer dan 10 jaar op een wettelijk ingevuld kader vanuit het Ministerie van Volksgezondheid.

Terugbetaling van psychotherapie is de laatste jaren echter in volle evolutie omdat de doelmatigheid ervan wetenschappelijk is aangetoond. Vandaaruit voorzien steeds meer en meer ziekenfondsen in een gedeeltelijke terugbetaling van consultaties.
Bij sommige ziekenfondsen is dit evenwel beperkt tot specifieke doelgroepen. Ook het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt en de hoogte van het bedrag verschilt naargelang de mutualiteit.
Sommige extralegale verzekeringen van bedrijven en overheden voorzien in gedeeltelijke of volledige terugbetaling. 

 

© Wito De Greef